Nga data 08 – 10 Mars 2022, SHGPK me përkrahjen e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Kosovës dhe INL Ambasada Amerikane në Kosovë, është duke marrë pjesë në Konferencën e Organizuar nga IWAP në Dublin, Irland, me moton ‘Duke Festuar një shekull në Polici

Nga data 08 – 10 Mars 2022, SHGPK me përkrahjen e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Kosovës dhe INL Ambasada Amerikane në Kosovë, është duke marrë pjesë në Konferencën e Organizuar nga IWAP në Dublin, Irland, me moton ‘Duke Festuar një shekull në Polici’.

ShGPK ishte pjesmarrëse edhe në Paradën e organizuar ku përfaqësuan Policinë dhe Shtetin e Kosovës.

From 08-10 March 2022, AWKP with the support of the General Director of Kosovo Police and INL US Embassy in Kosovo, is participating in the Conference Organized by IWAP in Dublin, Ireland, with the motto “Celebrating a Century in Police “.

The AWKP also participated in the Parade organized where they represented the Police and the State of Kosovo.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë