Me datë 28 Tetor 2021, Kryetarja e SHGPK-së, Major Teuta Nimani, së bashku me antarët e SHGPK-së,

Me datë 28 Tetor 2021, Kryetarja e SHGPK-së, Major Teuta Nimani, së bashku me antarët e SHGPK-së, janë pritur në takim nga përfaqësuesit e Ushtrisë Amerikane në kampin Bondsteel, ku qëllimi I takimit ishe planifikimi i aktiviteteve të përbashkët ndërgjinore/ndëretnike dhe shkëmbimi i eksperiencave ndërmjet tyre.

On October 28, 2021, the President of the AWKP,Major Teuta Nimani, together with members of the AWKP , were received in a meeting by representatives of the US Army at Camp Bondsteel, where the purpose of the meeting was to plan joint transgender activities / interethnic and exchange of experiences between them.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë