Kurora e Suksesit

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës dhe të gjithë anëtarët e saj, përgëzojnë dhe urojnë kolegen Major Tahire Haxholli me rastin e ndarjes së çmimit “Kurora e Suksesit “ nga Zyra e Kryeministrit të Republikës së Kosovës në bashkëpunim me OJQ “ Lady”.
Shoqata e Grave të Policisë së Kosovës, i dëshiron Major Tahire Haxholli suksese të mëtutjeshme në rrugëtimin e saj profesional!
Kjo çmimdhënie është një moment krenarie një shembull frymëzues për të gjithë, veçanërisht për gratë e Policisë së Kosovës.


The Women Association of Kosovo Police and all its members congratulate their colleague Major Tahire Haxholli on the occasion of the award of the “Crown of Success” price given by the Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo in cooperation with the NGO “Lady”.
The Kosovo Police Women Association wishes Major Tahire Haxholli further success in her professional journey!
This awarding is a moment of pride, an inspiring example for everyone, especially for the women of the Kosovo Police.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga UNOPS në Kosovë, ka përmbyllur trajnimin

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë