Major Teuta Nimani u rizgjedhë Kryetare e Shoqatës

Sot, me datë 29 dhjetor 2023, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës, ka mbajtur Kuvendin Zgjedhor për kryetaren të ShGPK, ku me shumicë votash u rizgjedhë Kryetare e Shoqatës, Major Teuta Nimani. Major Nimanit i urojmë punë të mbarë dhe suksese në rrugëtimin e saj në fuqizimin e rolit të grave brenda institucionit të sigurisë dhe më gjerë.

Today, on December 29, 2023, the Police Women’s Association of Kosovo held the Electoral Assembly for the president of the AWKP, where Major Teuta Nimani was re-elected as the President of the Association with a majority of votes.

We wish Major Niman good luck and success in her journey in strengthening the role of women within the security institution and beyond.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë