Me datën 05 tetor 2022, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës, ka mbajtur Kuvendin zgjedhor për poziten e Nënkryetares dhe Sekretares së ShGPK-së

Me datën 05 tetor 2022, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës, ka mbajtur Kuvendin zgjedhor për poziten e Nënkryetares dhe Sekretares së ShGPK-së.

Me shumicë votash Kolonel Elmina Mahmuti u zgjodh Nënkryetare ndërsa Skeretare u zgjodh Vlora Isenaj.

SHGPK i uron suksese kryesisë së re duke besuar fuqishëm në përkrahjen e tyre të parezervë.

—-

On the 5th of October 2022, the Women Association of the Kosovo Police, held the election assembly for the position of Vice-President and Secretary of the Kosovo Police.

With a majority of votes, Colonel Elmina Mahmuti was elected Vice President, while Vlora Isenaj was elected Secretary.

AWKP wishes success to the new leadership, strongly believing in their unreserved support.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë