Sot më datë 05 Prill 2022, Kryetarja e SHGPK-së, Major Teuta Nimani, ka pritur në takim përfaqësuesit e eksperteve të Grupit Strategjik të Kapaciteteve SCG- INL

Sot më datë 05 Prill 2022, Kryetarja e SHGPK-së, Major Teuta Nimani, ka pritur në takim përfaqësuesit e eksperteve të Grupit Strategjik të Kapaciteteve SCG- INL.

Kryetarja gjate këtij takimi i njoftoj të pranishmit me të arriturat e Shoqates se Grave në Policinë e Kosovës dhe planifikimin e projekteve /aktiviteteve në të ardhmën.

Today, on April 5, 2022, the President of AWKP , Major Teuta Nimani, hosted the representatives of the experts of the Strategic Capacity Group. SCG-INL.

During this meeting, the President informed the participants about the achievements of the Women’s Association in the Kosovo Police and the planning of projects / activities in the future.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë