Sot me datë 07 Prill 2022, përfaqësueset e SHGPK-së, kanë pritur në takim Znj. Lynn Holland, këshilltaren për Lidershipin e Grave të ICITAP-it dhe Fuqizimin Shumëkombësh të Grave Police për Barazi dhe të Drejta (EMPoWER)

Sot me datë 07 Prill 2022, përfaqësueset e SHGPK-së, kanë pritur në takim Znj. Lynn Holland, këshilltaren për Lidershipin e Grave të ICITAP-it dhe Fuqizimin Shumëkombësh të Grave Police për Barazi dhe të Drejta (EMPoWER).

Gjatë takimit u bisedua për mundësin e shkëmbimit të përvojave të SHGPK-së me vendet tjera.

Today, on 07 April 2022, the representatives of the AWKP received in a meeting Mrs. Lynn Holland, ICITAP Women Leadership Advisor and Multinational Women Empowerment Equality and Rights Police (EMPoWER).

During the meeting they discussed the possibility of exchanging AWKP experiences with other countries.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë