Trajnimi ndërkombëtarë për trafikimin e qenieve njerëzore

Me datën 27 nëntor 2019, SHGPK-ja, me përkrahjen e INL- Ambasadës Amerikane në Prishtinë dhe me mbështetjen e Divizionit të Trajnimeve të Policisë së Kosovës ka mbajtur trajnimin me temën “Trajnimi ndërkombëtarë për trafikimin e qenieve njerëzore” “.

Në këtë trajnim kanë qenë 20 pjesëmarrës nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës ku pjesëmarrësit kanë përfituar njohuri të reja që i shërbejnë ngritjes së nivelit profesional në kuadër të detyrave dhe autorizimeve policore.

—–

On November 27, 2019, the KPSP, with the support of the INL-US Embassy in Pristina and with the support of the Kosovo Police Training Division, held a training on “International Training on Human Trafficking”. In this training there were 20 participants from different regions of Kosovo Police where participants gained new knowledge that serves to raise professional level within police duties and authorizations.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 26 qershor 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë