TRAJNIMI PËR HETIMIN E KRIMIT TË URREJTJES

Me datën 21.11.2019, SHGPK me përkrahjen e INL- Ambasades Amerikane në Prishtinë dhe me mbështetjen e Divizionit të Trajnimeve të Policisë së Kosovës ka mbajtur trajnimin me temën “Trajnimi për hetimin e krimit të urrejtjes “.

Në këtë trajnim kanë qenë 20 pjesmarrës nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës ku kanë përfituar njohuri të reja që I shërbejnë ngritjes së nivelit profesional në kuadër të detyrave dhe autorizimeve policore.

—-

​HATE CRIME TRAINING INVESTIGATION

On November 21,2019 AWKP, with the support of INL – the US Embassy in Pristina and with the support of the Kosovo Police Training Division, held the training with the topic “Hate crime training investigation”.

This training was attended by 20 participants from different regions of the Kosovo Police where they have gained new knowledge that serves to raise professional level within police duties and authorizations.

Përshkrimi i fotografisë nuk është i disponueshëm.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 26 qershor 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë