Me datë 30 Qershor 2021, SHGPK-ja, ka mbajtur mbledhjen e rregullt të Bordit Drejtues

Me datë 30 Qershor 2021, SHGPK-ja, ka mbajtur mbledhjen e rregullt të Bordit Drejtues. Gjithashtu, SHGPK ka pranuar edhe një donacion nga UNOPS, të pranishëm në ketë ceremoni ishin Koordinatoret Rajonal të SHGPK-së, përfaqësuesit e Policisë së UN dhe përfaqësuesit e UNOPS.

On June 30, 2021, the AWKP held a regular meeting of the Governing Board. Also, the AWKP received a donation from UNOPS, present at this ceremony were the AWKP Regional Coordinators, UN Police representatives and UNOPS representatives.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga UNOPS në Kosovë, ka përmbyllur trajnimin

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë