Me datë 30 Qershor 2021, SHGPK-ja, ka mbajtur mbledhjen e rregullt të Bordit Drejtues

Me datë 30 Qershor 2021, SHGPK-ja, ka mbajtur mbledhjen e rregullt të Bordit Drejtues. Gjithashtu, SHGPK ka pranuar edhe një donacion nga UNOPS, të pranishëm në ketë ceremoni ishin Koordinatoret Rajonal të SHGPK-së, përfaqësuesit e Policisë së UN dhe përfaqësuesit e UNOPS.

On June 30, 2021, the AWKP held a regular meeting of the Governing Board. Also, the AWKP received a donation from UNOPS, present at this ceremony were the AWKP Regional Coordinators, UN Police representatives and UNOPS representatives.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë