Trajnimet

Me datën 18.08.2021 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Lidershipi”

Me datën 18.08.2021 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Lidershipi”. Pjesmarrës në këtë trajnim ishin gjithsejt 29 zyrtar policor nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës, të pranishëm në takim ishin edhe përfaqesuesit e INL Ambasadës …

Me datën 18.08.2021 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Lidershipi” Read More »

Kontabiliteti menagjerial

Me datën 21.07.2021 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Kontabiliteti menagjerial”. Pjesmarrës në këtë trajnim ishin gjithsejt 20 zyrtar nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës. —- On 21.07.2021 AWKP in coordination with the GPD Training …

Kontabiliteti menagjerial Read More »

Krimet Kibernetike

Me datën 29.06.2021 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Krimet Kibernetike”. Pjesmarrës në këtë trajnim ishin gjithsejt 20 zyrtar policor nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës, të pranishëm në takim ishin edhe përfaqesuesit e INL …

Krimet Kibernetike Read More »

Shkathtësitë dhe aftësitë për të avancuar pozicionin e grave brenda Policisë së Kosovës

Me datën 08.06.2021 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditor me temë “Shkathtësitë dhe aftësitë për të avancuar pozicionin e grave brenda Policisë së Kosovës”. Pjesmarrës në këtë trajnim ishin gjithsejt 24 pjestare nga rajone të ndryshme të Policisë së …

Shkathtësitë dhe aftësitë për të avancuar pozicionin e grave brenda Policisë së Kosovës Read More »

Shkathtësitë e komunikimit

Me datën 26.05.2021 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditor me temë “Shkathtësitë e komunikimit”. Pjesmarrës në këtë trajnim ishin gjithsejt 20 pjestare të stafit civil nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës të cilët edhe u certifikuan për …

Shkathtësitë e komunikimit Read More »

Barazia gjinore në sektorin e sigurisë në Kosovë

Me datën 17 dhjetor 2019, SHGPK-ja, me përkrahjen e INL- Ambasadës Amerikane në Prishtinë dhe me mbështetjen e Divizionit të Trajnimeve të Policisë së Kosovës ka mbajtur punëtorinë me temën “Barazia gjinore në sektorin e sigurisë në Kosovë“. Në këtë trajnim kanë qenë 26 pjesëmarrës nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës ku pjesëmarrësit …

Barazia gjinore në sektorin e sigurisë në Kosovë Read More »

Dhuna në familje pë menaxherët e linjës së parë në Policinë e Kosovës

Me datën 11 dhjetor 2019, SHGPK-ja, me përkrahjen e INL- Ambasadës Amerikane në Prishtinë dhe me mbështetjen e Divizionit të Trajnimeve të Policisë së Kosovës ka mbajtur punëtorinë “Dhuna në familje pë menaxherët e linjës së parë në Policinë e Kosovës “. Në këtë punëtori kanë qenë 18 pjesëmarrës nga rajone të ndryshme të Policisë …

Dhuna në familje pë menaxherët e linjës së parë në Policinë e Kosovës Read More »

Sfidat mbi mbrojtjen e informatorëve

Me datën 04 dhjetor 2019, SHGPK-ja, me përkrahjen e INL- Ambasadës Amerikane në Prishtinë dhe me mbështetjen e Divizionit të Trajnimeve të Policisë së Kosovës ka mbajtur punëtorinë me temën “Sfidat mbi mbrojtjen e informatorëve “. Në këtë trajnim kanë qenë 21 pjesëmarrës nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës ku pjesëmarrësit kanë përfituar …

Sfidat mbi mbrojtjen e informatorëve Read More »

Trajnimi ndërkombëtarë për trafikimin e qenieve njerëzore

Me datën 27 nëntor 2019, SHGPK-ja, me përkrahjen e INL- Ambasadës Amerikane në Prishtinë dhe me mbështetjen e Divizionit të Trajnimeve të Policisë së Kosovës ka mbajtur trajnimin me temën “Trajnimi ndërkombëtarë për trafikimin e qenieve njerëzore” “. Në këtë trajnim kanë qenë 20 pjesëmarrës nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës ku pjesëmarrësit …

Trajnimi ndërkombëtarë për trafikimin e qenieve njerëzore Read More »

Perspektiva e zhvillimit të karrierës së grave në polici

Me datë 26 Nëntor 2019 SHGPK-ja me përkrahjen e Ambasades Amerikane në Prishtinë ( Programi INL) dhe me mbështetjen e Divizionit të Trajnimeve të Policisë së Kosovës ka mbajtur trajnimin : “Perspektiva e zhvillimit të karrierës së grave në polici”. Në këtë trajnim kanë marrë pjesë gjithsejtë 20 pjesmarrës nga rajone të ndryshme të Policisë …

Perspektiva e zhvillimit të karrierës së grave në polici Read More »