Trajnimet

Prokurimi Publik

Me datën 08.12.2021 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Prokurimi Publik”. Pjesmarrës në këtë trajnim ishin gjithsejt 16 pjesëtar të stafit civil nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës. — On 08.12.2021 AWKP in coordination with …

Prokurimi Publik Read More »

Trafikimi me njerëz

Me datën 25 Nëntor 2021, SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të PK-së dhe me mbështetje nga OSBE, mbajti trajnimin një ditorë me temë “Trafikimi me njerëz”. Pjesmarrës në këtë trajnim ishin gjithsejt 25 pjesëtar të Policisë së Kosovës nga rajone të ndryshme të Kosovës. — On November 25, 2021, the AWKP , in …

Trafikimi me njerëz Read More »

Trafikimi me njerëz

Me datën 23 Nëntor 2021, SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të PK-së dhe me mbështetje nga OSBE, mbajti trajnimin një ditorë me temë “Trafikimi me njerëz”. Pjesmarrës në këtë trajnim ishin gjithsejt 25 pjesëtar të Policisë së Kosovës nga rajone të ndryshme të Kosovës. — On 23 November 2021, the AWKP ,in coordination …

Trafikimi me njerëz Read More »

Aktivitetet e përbashkëta potenciale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpie në terrorizëm

Sot me datë 12.11.2021 SHGPK me përkrahjen e OSBE-së dhe Divizionin e trajnimeve Prishtine, ishte pjesmarrëse te punëtorisë së organizuar nga OSBE ., ku teme e diskutimeve kane qene “Aktivitetet e përbashkëta potenciale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpie në terrorizëm “. Në kete puntori pjesmarrëse ishin edhe gra të BIK …

Aktivitetet e përbashkëta potenciale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpie në terrorizëm Read More »

Me datën 28.10.2021 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Administratë”.

Me datën 28.10.2021 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Administratë”. Pjesmarrës në këtë trajnim ishin gjithsejt 15 pjesëtar të stafit civil nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës. — On 28.10.2021 AWKP in coordination with the …

Me datën 28.10.2021 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Administratë”. Read More »

Krimet Kibernetike

Me datën 14 tetor 2021, SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Krimet Kibernetike”. Pjesmarrës në këtë trajnim ishin 15 zyrtar policor nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës. — On October 14, 2021 the AWKP in …

Krimet Kibernetike Read More »

Me datën 18.08.2021 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Lidershipi”

Me datën 18.08.2021 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Lidershipi”. Pjesmarrës në këtë trajnim ishin gjithsejt 29 zyrtar policor nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës, të pranishëm në takim ishin edhe përfaqesuesit e INL Ambasadës …

Me datën 18.08.2021 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Lidershipi” Read More »

Kontabiliteti menagjerial

Me datën 21.07.2021 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Kontabiliteti menagjerial”. Pjesmarrës në këtë trajnim ishin gjithsejt 20 zyrtar nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës. —- On 21.07.2021 AWKP in coordination with the GPD Training …

Kontabiliteti menagjerial Read More »

Krimet Kibernetike

Me datën 29.06.2021 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Krimet Kibernetike”. Pjesmarrës në këtë trajnim ishin gjithsejt 20 zyrtar policor nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës, të pranishëm në takim ishin edhe përfaqesuesit e INL …

Krimet Kibernetike Read More »

Shkathtësitë dhe aftësitë për të avancuar pozicionin e grave brenda Policisë së Kosovës

Me datën 08.06.2021 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditor me temë “Shkathtësitë dhe aftësitë për të avancuar pozicionin e grave brenda Policisë së Kosovës”. Pjesmarrës në këtë trajnim ishin gjithsejt 24 pjestare nga rajone të ndryshme të Policisë së …

Shkathtësitë dhe aftësitë për të avancuar pozicionin e grave brenda Policisë së Kosovës Read More »