Trajnimet

Të drejtat e grave

Me datën 07.11.2019 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Të drejtat e grave”. Pjesmarrës në këtë trajnim ishin gjithsejt 37 zyrtare nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës të cilët edhe u certifikuan për trajnimin në fjalë. …

Të drejtat e grave Read More »

Shkathtësitë e komunikimit

Me datën 06.11.2019 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Shkathtësitë e komunikimit”. Pjesmarrës në këtë trajnim ishin gjithsejt 35 zyrtarë nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës të cilët edhe u certifikuan për trajnimin në fjalë. —- …

Shkathtësitë e komunikimit Read More »

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës, në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të Policisë se Kosovë

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës, në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të Policisë se Kosovës, me qëllim të fuqizimit të rolit dhe pozitës së gruas në Policinë e Kosovës, sot me datë 27 Gusht 2019 ka filluar trajnimin 4 ditor, qëllimi i të cilit trajnim është përkrahja e grave dhe vajzave të gradës …

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës, në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të Policisë se Kosovë Read More »

Planifikimi Strategjik

SHGPK-së mbështetur nga Ambasada Norvegjeze në Prishtinë dhe në koordinim me Divizionin e Trajnimeve, në ambientet e Drejtorisë së përgjithshme të Policisë së Kosoves është duke e mbajtur trajnimin një ditor me temë “Planifikimi Strategjik Trajnimi është i dizajnuar për zyrtarët e Policis së Kosovës, dhe janë duke e ndjekur 30 pjesëmarrës nga DPP dhe …

Planifikimi Strategjik Read More »

Menaxhim dhe Lidership

SHGPK-së mbështetur nga Ambasada Norvegjeze në Prishtine dhe në koordinim me Divizionin e Trajnimeve, është duke e mbajtur trajnimin dy ditor me temë: “Menaxhim dhe Lidership”. Trajnimi është i dizajnuar për zyrtarët e Policisë së Kosovës, dhe janë duke e ndjekur 25 pjesëmarrës nga DPP dhe Drejtorit Rajonale. —– Management and Leadership AWKP supported by …

Menaxhim dhe Lidership Read More »

Planifikimi Strategjik

Me datë 22 Shkurt 2019, SHGPK-së mbështetur nga Ambasada Norvegjeze në Prishtinë dhe në koordinim me Divizionit të Trajnimeve, është duke e mbajtur trajnimin një ditor me temë Planifikimi Strategjik”. Trajnimi është i dizajnuar për zyrtarët e Policisë së Kosovës, dhe janë duke e ndjekur 32 pjesëmarrës nga DPP dhe Drejtorit Rajonale. —- Strategic Planning …

Planifikimi Strategjik Read More »

Shkathtësitë e Komunikimit

Me datë 22 Shkurt 2019, SHGPK-së mbështetur nga Ambasada Norvegjeze në Prishtinë dhe në koordinim me Divizionit të Trajnimeve, është duke e mbajtur trajnimin një ditor me temë: “Shkathtësitë e Komunikimit”. Trajnimi është i dizajnuar për stafin civil të Policisë së Kosovës, dhe janë duke e ndjekur 33 pjesëmarrës nga DPP dhe Drejtorit Rajonale. — …

Shkathtësitë e Komunikimit Read More »

Shkathtësitë e Komunikimit

Me datë 21 Shkurt 2019, SHGPK-së mbështetur nga Ambasada Norvegjeze në Prishtinë dhe në koordinim me Divizionit të Trajnimeve, është duke e mbajtur trajnimin një ditor me temë: “Shkathtësitë e Komunikimit”. Trajnimi është i dizajnuar për stafin civil të Policisë së Kosovës, dhe janë duke e ndjekur 34 pjesëmarrës nga DPP dhe Drejtorit Rajonale. — …

Shkathtësitë e Komunikimit Read More »