Trajnimet

Shkathtësitë e Komunikimit

Me datë 21 Shkurt 2019, SHGPK-së mbështetur nga Ambasada Norvegjeze në Prishtinë dhe në koordinim me Divizionit të Trajnimeve, është duke e mbajtur trajnimin një ditor me temë: “Shkathtësitë e Komunikimit”. Trajnimi është i dizajnuar për stafin civil të Policisë së Kosovës, dhe janë duke e ndjekur 34 pjesëmarrës nga DPP dhe Drejtorit Rajonale. — …

Shkathtësitë e Komunikimit Read More »

Vlerësimi i rrezikut për rastet e dhunës në familje

Me datë 14 Shkurt 2019, SHGPK-së mbështetur nga Ambasada Norvegjeze dhe ne koordinim me Divizionit të Trajnimeve, është duke e mbajtur trajnimin një ditorë me temë: “Vlerësimi i rrezikut për rastet e dhunës ne familje”. Ne trajnim marrin pjesë hetuesit e rasteve të dhunës në familje, qëllimi i trajnimit është ngritja e kapaciteteve në trajtimin …

Vlerësimi i rrezikut për rastet e dhunës në familje Read More »